Novice Paragliding Training Course:

The Focus : To open your eyes in the Air, Good judgment and to get you up & safe in the air
پيشنياز:
گذراندن موفقيت آموز دوره مقدماتی پاراگلايدر.

پس از آنکه هنرجو دوره مقدماتی را پشت سر گذاشت و اولين تجربه پرواز ارتفاع بلند خود را کسب کرد هنوز تا کسب دانش و قدرت تشخيص لازم  برای پرواز بدون کمک مربی خود فاصله دارد. اين دوره برای پیشرفت و توسعه تکنیک پروازهای زیر بنایی (Solid Flying Techniques) هنرجو برنامه ريزی شده است. پس از گذراندن اين دوره چشمان هنرجو نسبت به پرواز گشوده میشود و وی با محيط جديدی که به تازگی در آن قدم گذاشته است یعنی آسمان آشنا میشود.

در پايان اين دوره پس از کسب اطلاعات و دانش لازم و گذراندن امتحان عملی و تئوری کسب نمره 85 از 100 هنرجو صلاحیت دارد تا گواهینامه دوره مبتدی (Novice Pilot License) را دریافت نماید. خلبانان پس از اتمام و تکمیل دوره فوق و کسب گواهینامه قادر به پرواز (Soaring Fly) و بدون حضور مربی خواهند بود.

اين دوره شامل 10 ساعت کلاس تئوری (Ground School), حداقل 3 جلسه عملی کنترل کانوپی (Ground Handling) و 25 پرواز بلند (Solo Flying) میباشد.

 

مسیر آموزش (Course Outline):
دوره تئوری همزمان با انجام پروازهای ارتفاع بلند آغاز می گردد.

هنرجو در پايان اين دوره بايد 25 پرواز ارتفاع بلند انجام داده باشد. که دو پرواز آنرا در انتهای دوره مقدماتی خود انجام داده است. بنابراين:

در 3 پرواز اول پس از شروع دوره Novice تحت نظر مربی ديدگان هنرجئ به آسمان باز می گردد و وی باشرايط سايت و محيط پروازی خود آشنا می گردد.

5 پرواز بعدی برای آن است که هنرجو را قادر سازد تا مسير صحيح را برای پرواز و فرود در محل مشخص شده مطابق الگوی پروازهای قبلی انتخاب نمايد.

در 15 پرواز بعدی هنرجو الگوهای فرود، انجام گردشهای صحيح و مطمئن و قوانين پرواز (Air Low) را می آموزد.

 

هدف از آموزش:

باز شدن چشمان هنرجو به آسمان و درک و قضاوت صحيح از شرايط و ايجاد توانايي لازم جهت انجام پروازهای مستقل و ايمن

 

شامل ( Includes )
در اين دوره کلیه لوازم پروازی مورد تایید آموزشگاه شامل: کانوپی, هارنس, کلاه و رادیو بر عهده هنرجويان است.

در ضمن رفت و آمد هنرجويان و مربی بعهده هنرجویان میباشد.

 

تمرینات دوره NOVICE در سایت پروازی ( Practice )

 • حضوردائم در کلاسها و توجه به آموزشهای اولیه تئوری ( Basic Ground School )
 • Briefing before every day
 • پهن کردن و چک قبل از اتصال کانوپی و هارنس ( Harness ) و چتر کمکی ( Reserve Parachute )
 • یادآوری و تصویر گراییVisualization or Imaging به پرواز در آوردن و هدایت وسیله پروازی در مسیر مورد نظر.
 • آمادگی و اجرا Inflationو دویدن به سمت شیب ( Running to the slope )  و Forward Take Off
 • شناخت وضعیت موجود برای پرواز بلند ,توانایی تشخیص هوای خوب پروازی و تصمیم گیری برای انجام يا عدم پروازlonger soaring flight
 • ارزیابی و تشخیص سایت پروازی و توجیه خطرات احتمالی
 • بیان تئوری شرایط و نحوه استفاده از مانور Big Ears برای کم کردن ارتفاع
 • بیان تئوری شرایط و نحوه استفاده از Speed Bar / Accelerator
 • کنترل پاندولی کانوپی در مرحله لانچ و پرواز
 • کنترل جهت و سمت حرکت Directional Control
 • حفظ حالت صحيح در هنگام دویدن سریع و آرام از شروع تا مرحله پرواز (برخواست)
 • کنترل و حفظ Air Speed در بادهای متغیر
 • پرواز مستقیم و یکنواخت Straight & Level Flight
 • لندینگ آرام و ایمن , بر روی پا  و درون باد و چرخش 180 درجه به سمت بال و انجام Flare out کامل
 • سعی در تجربه پرواز Ridge & Thermal Soaring
 • بیان و نمایش چرخش های با ثبات و منظم Coordinate and Stable Turn با زاويه جانبی حداکثر 30 درجه و استفاده صحيح از جابجايي وزن در پرواز
 • اجرای انواع الگوهای پروازی PTU , PTS , PTL , PT8
 • چرخش های منظم 30، 45 ، 90 ، 180 و 360 درجه به طرفین راست و چپ ( Turn to left & right)
 • قضاوت صحیح نسبت به موانع و ارتفاع Good judgment
 • Good Approach in High & Low Approach
 • آشنایی با Asymmetric Tuck و چگونگی تصحیح Correction و Recovery
 • آشنايي با Pitch & Roll
 • Weight Shift - Rear Riser - Hands-off Flying
 • پرواز در Maximum Sink Rate & Forward Speed
 • تکنیک PLF
 • Mental
 • برنامه ریزی برای پرواز Flight Plan
 • امنيت ( Safety )
 • Debriefing after every day

محل انجام تمرينات عملی:
پروازهای اين دوره بايد در حداقل 3 سايت مختلف انجام شود. سايت گردنه رخ در استان اصفهان، سايت شهران (جنت آباد) در تهران دو سايت اصلی انجام پروازهای اين دوره است. سايت های ديگر بسته به فصل و شرايط گروه سايت آبسرد، سايتهای کرمانشاه و سايت های شمال کشور می باشد.

هزینه دوره ( Price )
هزينه اين دوره ...... ریال (...... ريال ) میباشد.


هدیه ( gift )
ارائه يک جلد Log Book برای ثبت پروازها.

بیمه ( Insurance )
لازم بذکر است کلیه هنرجویان خلبانی پاراگلایدر میبایستی دارای بیمه ورزشی باشند.

همچنین بخوانید :