یك عكاس خوش ذوق استراليايي با صبر و شكيبايي موفق شد تصاويري ديدني از عبور يك هواپيما از مقابل ماه تهيه كند.

به گزارش مهر، هواپيماي شركت هواپيمايي Qantas Airlines هر روز از مقابل خانه "كريس توماس" در جنوب شرقي كوئين آيلند استراليا عبور مي كند.

اين عكاس خوش ذوق با استفاده از دوربين تلسكوپي ردياب ماه و زمان نوردهي يك/ دويست و پنجاهم ثانيه (1/250th) موفق شد از لحظه عبور اين هواپيما از مقابل ماه عكسبرداري كند.

براساس گزارش لارپوبليكا، اين تصاوير واقعي هستند و فتوشاپ در كار نيست.

در اين تصوير با كمي دقت مي توانيد تصوير هواپيما را در ويزور دوربين مشاهده كرده و آن را با ماه در آسمان مقايسه كنيد

همچنین بخوانید :