عرصه هوانوردی عمومی روز به روز درحال توسعه و پيشرفته، به طوری که امروزه نه تنها پرواز يک رويا نيست که خلبان شدن و داشتن يک وسيله پروازی هم برای خيلی ها يک رويای دست نيافتنی نیست.

بعيد به نظر نمی رسه که روزی وقتی در حال رانندگی از روندن ماشينتون در روی زمين خسته شديد به بقل دستيتون بگيد چطوره بقيه راهو هوايي بريم! بعد یه جاده خلوت پيدا کنيد و ماشينتونو به پرواز درآريد! تصاوير زير را ببينيد.

 

اگر علاقه منديد بيشتر درباره اين ماشين پرنده بدانيد به وب سايت اون مراجعه کنيد.

www.terrafugia.com

همچنین بخوانید :